Mókus csoport

Bemutatkozás

Csoportunk, a Mókus csoport, az óvoda bővítése után alakult és jelenleg homogén csoportként működik. Egy szép, nagy, világos, déli fekvésű, teraszos, újonnan berendezett teremben kaptunk helyet, melyet folyamatosan alakítunk, csinosítunk a gyerekek közreműködésével az óvodai tevékenységek és a nevelőmunka zavartalan végzése érdekében.

Mindketten felsőfokú végzettségű óvodapedagógusok vagyunk, dajka nénink is szakképzett dajka végzettséggel rendelkezik. Bár csak a 2013-as nevelési év elejétől dolgozunk együtt, terveink, elképzeléseink azonosak: egy családias, derűs és elfogadó környezet megteremtésével, azonos pedagógiai elvek alapján kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket. Változatos, komplex tevékenységekkel, a szabad játék fontosságára figyelve, séták kirándulások szervezésével bővítjük a gyermekek ismereteit és igyekszünk őket hasznos tapasztalatokhoz, élményekhez juttatni,ezáltal fejleszteni kialakulóban lévő személyiségüket. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra nevelésre, valamint fontosnak tartjuk a környezettudatos magatartás megalapozását, melyet a mindennapok folyamán gyakorolunk a gyerekekkel.

Új csoportunk hagyományainak kialakításában számítunk a szülők tevékeny közreműködésére is. Fontosnak tartjuk a szoros és jó kapcsolattartást a szülőkkel, a folyamatos tájékoztatást, hiszen a gyermekek sokoldalú fejlesztése az elsődleges célunk és ehhez elengedhetetlen a családokkal való együttműködés. A verselés, mesélés, éneklés, hangszeres játék nyugodt, szeretetteljes jó hangulatot biztosít a mindennapokban. Célunk, hogy egymást elfogadó, önálló, kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk.

Az alábbi idézet szemléletmódját nem csak magunk számára tartjuk követendő példának, de figyelmébe ajánljuk minden szülőnek és felnőttnek, akinek gyermek van a környezetében!

„Ha elölről kezdhetném a gyermeknevelést,
Fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet.
Példálózás helyett példát mutatnék,
Nem siettetném a gyermeket, hanem hozzá sietnék.
Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék.

Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot.
Kirándulnék, sárkányt eregetnék,
Réten kószálnék, bámulnám a csillagokat.
A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék,
Nem erőszakoskodnék a gyermekkel, hanem a lelkét erősíteném.
Előbb az önbizalmát építeném, s azután a házamat.
Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről,
És többet a szeretet hatalmáról!”

/ Diane Loomans: A nevelésről /

 

Óvónők

 

 

Dajka

 

 

Hobokné S. Gabriella

 

Balláné Bolya GizellaBalláné Bolya Gizella 

 

Miskei EszterMiskei Eszter